“No principio os homes non vivían sobre a terra. Existían soamente un home e unha muller, e vivían debaixo da terra. Ámbolos dous eran os primeiros e os únicos, e non sabían que cada un deles tiña un sexo diferente.”


Leo Frobenius, El Decamerón negro
Foto: Héctor Acebes

No principio os homes non vivían sobre a terra. Existían soamente un home e unha muller, e vivían debaixo da terra. Ámbolos dous eran os primeiros e os únicos, e non sabían que cada un deles tiña un sexo diferente.


Leo Frobenius, 
El Decamerón negro

Foto: Héctor Acebes